Publications

‘Learning to Talk: Notes Towards the Very First Step’
In: C. Gefwert and O. Lagerspetz (ed.), Wittgenstein and Philosophical Psychology.
Uppsala, 2009, p. 123-138.
DOWNLOAD


‘Bruddstykke av et parti sjak’
Unpublished. 2003.
DOWNLOAD


‘Idealer og realiteter’
In: T. Bull and T. Vorren (ed.), Universitetet i Tromsø. Glimt fra de første 30 år.
Tromsø, 1997, p. 292-314.


‘Om å forstå det andre gjør’
In: Greve and Nesset (ed.), Filosofi i et nordlig landskap. Jakob Meløe 70 år.
Tromsø, 1997, p. 337-345.
DOWNLOAD


‘Vitenskapsteori uten lærebok’
In: Lia, Meløe, Overrein, Solberg (red.), Tromsøvarianten — erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 
Tromsø, 1997, p. 11-17.
DOWNLOAD


‘Remaking a Form of Life’
In: L. Alanen, S. Heinämaa and T. Wallgren: Commonality and Particularity in Ethics.
London, 1997, p. 438-474.
DOWNLOAD


‘Ni notater om å forske på andres erfaring og kunnskap’
In: Arnulf and Jentoft (ed.), Bærekraftig forvaltning av biologiske fellesressurser.
Oslo, 1995, p. 72-83.


‘Soul and Land’
In: Eriksson and Jäntti (ed.), Economic Value and Ways of Life. Aldershot, 1995, p. 113-117.
Norwegian version 1993 below.
DOWNLOAD


‘Steder’
In: Hammarn, Tromsø, 3/1995, p. 6-12.
DOWNLOAD


‘Sjelen og jorden’
In: Vermischte Blätter – in Honour of Lars Hertzberg. Åbo, 1993, p. 48-54.
English version 1995 above.


‘Words and Objects’ 
In: Publications from the Wittgenstein Archives at the University of Bergen, 17/2005.
Bergen, 1992, p. 109-141.
DOWNLOAD


‘Momenter til Nord-Norges teori og beskrivelse’
In: Byggekunst 7-90, Oslo, 1990, p. 377-381.
DOWNLOAD


‘Seeing what there is to see’
In: Melkevik, Meløe and Wroblewski (ed.), Law and Argumentation. Tromsø, 1989, p. 53-56.
DOWNLOAD


‘The Two Landscapes of Northern Norway’
In: Inquiry 3/1988, p. 387-401.
DOWNLOAD


‘Some Remarks on Agent Perception’
In: Herzberg L. and Pietarinen, J. (ed.), Perspectives on Human Conduct. Leiden, 1988.
DOWNLOAD


‘The Agent and his World’
In: Skirbekk, G. (ed.), Praxeology. Bergen, Norway, 1983, p. 38-69.
Norwegian version 1970 and 1973.
DOWNLOAD


’The Picture in Our World’
In: Skirbekk, G. (ed.), Praxeology. Bergen, Norway, 1983, p. 89-93.
DOWNLOAD


‘Theaitetos’ Wagon’
In: Skirbekk, G. (ed.), Praxeology. Bergen, 1983, p. 70-80.
DOWNLOAD


‘Om å se’
Unpublished. 1983
DOWNLOAD


‘Gagn mot skade i Altaskjønnet’
In: Lov og rett 1981. Oslo, 1981, p. 407-421.
DOWNLOAD


‘Om Øfstis bok ‘Språk og Fornuft’. Pluss notater om språk og praktiske virskomheter’
In: Norsk Filosofisk Tidsskrift. Oslo, 2/1978, p. 101-138.


’Elementært notat om filosofi og filosofiens virksomhetsformer’
In: Norsk Filosofisk Tidsskrift. Oslo, 4-1975, p. 253-266
DOWNLOAD


Notater til en forelæsningsrekke i vitenskapsteori og logikk.
Tromsø, 1974.


‘Examen philosophicum’
In: Universitetet i Tromsø. Tromsø, 1973, p. 9-14.


‘Utsagn og Utsier. En del foreløbige notater i sprogets metafysikk’
In: Norsk Filosofisk Tidsskrift. Oslo, 1-1972, p. 35-47.
DOWNLOAD


‘Notat om vitenskapsteori i basisutdannelsen’
In: Politica, Vol. 4-5, Aarhus, 1971, p. 53-63.


’The Movements of Action’
In: Philosophia Arhusiensis. Aarhus, 1971, p. 1-20.


’Aktøren og hans verden’
In: Philosophia Arhusiensis. 2-1970, Aarhus, p. 17-27.
And: Norsk Filosofisk Tidsskrift. Oslo, 4-1973, p. 42-53.
English version 1983 (above).


’Eksistensialisme og analytisk filosofi’
In: Norsk Filosofisk Tidsskrift. 4-1967, p. 42-53.
DOWNLOAD


‘Dialogue on the Hypothetical Character of Logical Analysis’
In: Inquiry 1-1958, Oslo, 1958, p. 72-84.
DOWNLOAD


A Working Paper on Language and Lebenswelt.
[Oslo, 1957,] 34 pages.
DOWNLOAD


Notes on Empirical Semantics and Philosophical Analysis.
Oslo, 1957.


Logikk.
4 brev. Oslo: Norsk Korrespondanseskole, 1953.